Ont­sla­gen agent stuurt ge­welds­slacht­of­fer een ex­cuustaart

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een in­mid­dels ont­sla­gen agent uit Flo­ri­da die een vrouw on­te­recht aan­viel met een ‘stun gun’, heeft ge­pro­beerd het slacht­of­fer een taart te stu­ren om zijn ex­cu­ses aan te bie­den. De hulps­he­riff ta­ser­de een vrouw in ju­ni 2015 zon­der dui­de­lij­ke aan­lei­ding. Hij zou haar heb­ben ge­ïn­ti­mi­deerd en haar ap­par­te­ment zijn bin­nen­ge­dron­gen door zijn iden­ti­fi­ca­tie als agent te ge­brui­ken. De man stel­de ach­ter­af wat met haar ‘ge­speeld’ te heb­ben. De agent, die na­dat het in­ci­dent naar bui­ten kwam, werd ont­sla­gen, bood het slacht­of­fer na­der­hand aan een taart te stu­ren om zijn ex­cu­ses aan te bie­den. “Het spijt me dat ik je heb ge­ta­serd”, stond op het bak­sel te le­zen. Daar­on­der stond een af­beel­ding van een man die een vrouw ta­sert, zo mel­den Ame­ri­kaan­se me­dia. De ont­sla­gen agent stuur­de de vrouw een af­beel­ding van de taart per sms. De ges­te viel niet in goe­de aar­de; hier­na be­sloot de vrouw als­nog over te gaan tot aan­gif­te van het in­ci­dent. De vrouw wil een scha­de­ver­goe­ding voor haar ver­won­din­gen en de psy­chi­sche scha­de als ge­volg van de ver­ne­de­ring en de angst die zij moest door­staan. Zij deed de aan­gif­te in mei 2016; de zaak werd vrij­dag be­han­deld door de recht­bank. (NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.