Le­ra­res spe­ci­aal on­der­wijs viert hu­we­lijk met klas

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ame­ri­kaan­se Kin­sey French heeft al­le leer­lin­gen uit haar klas uit­ge­no­digd om haar brui­loft te vie­ren. De bruid geeft les aan kin­de­ren met het Syn­droom van Down. De hu­we­lijks­ce­re­mo­nie van de vrouw uit Ken­tuc­ky zou dan ook al­leen com­pleet zijn met hen er­bij. “Ze zijn als fa­mi­lie voor me”, zegt de vrouw die op 3 ju­ni in het hu­we­lijks­boot­je stap­te, maar waar­van de trouw­fo­to’s nu pas de weg naar het in­ter­net heb­ben ge­von­den. “Ik kon geen spe­ci­a­le dag heb­ben zon­der hen.” Al­le kin­de­ren kre­gen een spe­ci­a­le rol toe­be­deeld. De jon­gens droe­gen de rin­gen en de meis­jes moch­ten bloe­men­meis­je zijn. Na­dien ver­tel­den de dol­blije leer­lin­gen dat ze voor­al het heer­lij­ke eten en het dan­sen het leukst von­den. Op Fa­ce­book schrijft Kin­sey hoe be­voor­recht ze zich voelt dat ze met de­ze kin­de­ren mag wer­ken.

(AD/ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.