Ti­gri­ka­ti uit boom ge­haald

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De brand­weer heeft gis­te­ren een ti­gri­ka­ti uit een boom op een erf aan de Her­stel­ling­weg, een zij­straat van de Nieuw Weer­ge­von­den­weg, ge­haald. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat het beest agres­sief, werd toen de brand­weer het uit de boom wil­de pak­ken. Met een hon­den­van­ger is het aan een van zijn po­ten ge­stropt en naar be­ne­den ge­haald. Het beest is over­ge­bracht naar de die­ren­tuin die nog zal vast­stel­len of het een ti­gri­ka­ti of ocel­ot be­treft.

Joy­ce Dan­koor ver­telt aan de krant dat haar zus gis­ter­mor­gen om elf uur het beest in de boom zag en de po­li­tie bel­de. De wets­die­na­ren kwa­men, maar zij gin­gen weg, zon­der iets te heb­ben ge­daan. De brand­weer werd in­ge­scha­keld. Dan­koor kwam om 12.30 uur thuis aan. Haar zus ver­tel­de haar dat zij in eer­ste in­stan­tie dacht dat het om een poes ging, maar ze ont­dek­te daar­na dat het een an­der beest was. Ze haal­de al­le kin­de­ren die bui­ten speel­den naar bin­nen en deed de deu­ren en ra­men dicht. Dan­koor zegt dat zij voor het eerst een ti­gri­ka­ti in de om­ge­ving heeft ge­zien. Ze ver­moedt dat er nog meer zul­len zijn. Ze heeft van een buur­vrouw ver­no­men dat die maan­dag­avond een ba­k­ru in de buurt hoor­de. Ze denkt dat de vrouw de ti­gri­ka­ti heeft ge­hoord. Een jon­ge­re broer van Dan­koor kwam eer­der op de Ma­gen­ta­b­rug een var­ken te­gen. Dat var­ken werd door de po­li­tie mee­ge­no­men. De be­wo­ner vindt het niet zo vei­lig dat der­ge­lij­ke die­ren in de buurt rond­lo­pen, ter­wijl er kin­de­ren zijn. WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.