Cri­mi­ne­len schie­ten op goud­zoe­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Drie cri­mi­ne­len heb­ben gis­ter­och­tend in het Koem­boe­ge­bied in het di­s­trict Bro­ko­p­on­do ge­pro­beerd een 44-ja­ri­ge goud­zoe­ker te over­val­len. Hij was be­zig met een ma­chi­ne goud uit ste­nen te ont­gin­nen. De drie da­ders hiel­den hem on­der schot; hij moest goud en an­de­re spul­len aan hen af­staan. Het slacht­of­fer wist ech­ter het wa­pen van zich af te slaan en weg te ren­nen. Hij werd toen be­scho­ten en kreeg ha­gels in zijn lin­ker­hand. De ver­won­ding is niet ern­stig; hij is wel me­disch be­han­deld. De ro­vers wa­ren ge­mas­kerd en had­den don­ke­re kle­ding aan. Ze wa­ren ge­wa­pend met jacht­ge­we­ren met een in­ge­kor­te loop. De po­li­tie on­der­zoekt de­ze zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.