Va­der ging op knie­ën bij de po­li­tie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een vrouw ge­tuig­de gis­te­ren in de rechts­zaal dat haar ex-man Mi­ke R (38) bij de po­li­tie op zijn knie­ën ging om spijt te be­tui­gen van wat hij had ge­daan. Hij zou haar toen met tra­nen in de ogen heb­ben ver­teld dat hij niet wist wat in hem was op­ge­ko­men om zijn bloed­ei­gen doch­ter sek­su­eel te mis­brui­ken. De vrouw ver­klaart dat zij de man nim­mer heeft ge­zegd dat in­dien hij zou be­ken­nen zij de zaak zou in­trek­ken.

Vol­gens haar vroeg hij haar de zaak in te trek­ken, om­dat hij een goe­de baan heeft, maar ze hield hem voor dat de zaak al bij de po­li­tie was. Ze heeft bij hem niet de ver­wach­ting ge­wekt dat zij de zaak zou in­trek­ken, in­dien hij zou be­ken­nen. “Ik ver­geef hem”, zei de moe­der in de rechts­zaal.

Het meis­je woon­de bij haar oma in en is op­ge­voed door de oma sinds zij ba­by was. Ze woon­de tot 2015 bij de oma in tot­dat het mis­bruik aan het licht kwam. Het meis­je ver­tel­de haar moe­der dat haar va­der haar sek­su­eel had mis­bruikt. De vrouw bel­de de man op om hem hier­mee te con­fron­te­ren, maar hij ont­ken­de dit. Hij be­weer­de toen dat het kind loog. De moe­der stap­te naar de po­li­tie die de ver­dach­te had aan­ge­hou­den. Ze zegt dat toen haar doch­ter be­gon met men­stru­e­ren, ze haar voor­lich­ting gaf. Daar­bij ver­tel­de het meis­je dat haar va­der vrij­pos­tig­heid met haar heeft uit­ge­haald. De moe­der had toen zwan­ger­schap­tes­ten bij het kind ge­daan en haar naar de dok­ter ge­bracht toen haar men­stru­a­tie uit­bleef. Op een eer­de­re zit­ting heeft het meis­je haar va­der recht in de ogen aan­ge­ke­ken en ge­zegd dat hij haar sek­su­eel heeft mis­bruikt. Op 1 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.