Bel­gi­sche stu­dent be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 24-ja­ri­ge Bel­gi­sche stu­dent is maan­dag­avond in Paramaribo be­roofd van haar tas in­hou­den­de SRD 500 en een zak­te­le­foon. Ze liep over de Ver­leng­de Kei­zer­straat, toen zij door een groep van acht jon­gens werd aan­ge­val­len. Bij die ge­le­gen­heid ruk­te een van de da­ders haar tas met in­houd weg, waar­na de jon­gens zijn weg­ge­rend. Het is niet be­kend of de cri­mi­ne­len wa­ren ge­wa­pend. Het slacht­of­fer loopt sta­ge in Su­ri­na­me en heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. Bij de po­li­tie werd mel­ding ge­maakt van de be­ro­ving; zij was ter plek­ke voor on­der­zoek. Ze heeft ech­ter geen van de ro­vers in de om­ge­ving aan­ge­trof­fen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.