Een do­de door fron­ta­le bot­sing

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

HEERHUGOWAARD - Een au­to en een vracht­wa­gen zijn gis­ter­och­tend hard met el­kaar in bot­sing ge­ko­men op de A.C. de Graaf­weg tus­sen Op­meer en Lan­ge­reis. De 54-ja­ri­ge au­to­mo­bi­list uit Span­broek is daar­bij om­ge­ko­men. De vracht­wa­gen is in de berm tot stil­stand ge­ko­men. Ver­moe­de­lijk ont­stond het on­ge­luk door een mis­luk­te in­haal­ma­noeu­vre. De au­to kwam op de ver­keer­de weg­helft te­recht toen er net een vracht­wa­gen aan­kwam. De po­li­tie doet uit­ge­breid on­der­zoek. De vracht­wa­gen­chauf­feur is over­ge­bracht naar een zie­ken­huis, over zijn of haar toe­stand is nog geen dui­de­lijk­heid. De komst van een trau­ma­he­li­kop­ter werd ge­an­nu­leerd toen bleek dat hulp voor het slacht­of­fer te laat kwam. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.