Frans ma­ga­zi­ne licht Ziy­ech uit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het ge­zag­heb­ben­de voet­bal­ma­ga­zi­ne Fran­ce Foot­ball maakt we­ke­lijks een over­zicht van de bes­te Afri­kaan­se spe­lers op de Eu­ro­pe­se vel­den. Het blad heeft de­ze keer een plek­je in­ge­ruimd voor Ha­kim Ziy­ech. De van FC Twen­te over­ge­no­men mid­den­vel­der kwam moei­zaam uit de start­blok­ken in Am­ster­dam, maar in­mid­dels is hij vol­gens het week­blad de gro­te man. “Hij is nu al de baas bij Ajax. Ie­der week­ein­de is het weer het­zelf­de lied­je: ie­de­re ze­ven­tig mi­nu­ten is de in­ter­na­ti­o­nal van Ma­rok­ko be­trok­ken bij een doel­punt”, zo luidt de tekst. “Zijn cij­fers zijn dui­ze­ling­wek­kend: tien wed­strij­den, vier goals, acht as­sists. Zon­dag maak­te hij te­gen FC Utrecht zijn eer­ste com­pe­ti­tie­doel­punt voor zijn nieu­we club.” De vier an­de­re spe­lers die door het Fran­se tijd­schrift wor­den uit­ge­licht zijn Mous­sa Ma­re­ga uit Se­negal (Vitória SC), Na­bil Ghi­las uit Al­ge­rije (Ga­zi­an­teps­por), Si­mon Died­hiou uit Se­negal (Roy­al Ex­cel Mou­s­croun) en Al­lan Ny­om uit Ka­meroen (West Brom­wich Al­bi­on). (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.