Rai­ola stelt ei­sen bij con­tract­ver­len­ging Don­na­rum­ma

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Gi­an­lui­gi Don­na­rum­ma wordt ge­zien als het groot­ste ta­lent ter we­reld on­der de kee­pers. De ze­ven­tien­ja­ri­ge ba­sis­spe­ler van AC Mi­lan heeft een con­tract tot me­dio 2018 en de club wil de ver­bin­te­nis spoe­dig open­bre­ken: an­de­re Eu­ro­pe­se groot­mach­ten hou­den de ont­wik­ke­ling van Don­na­rum­ma goed in de ga­ten. Zaak­waar­ne­mer Mi­no Rai­ola heeft ech­ter twee ei­sen.

Rai­ola be­grijpt dat Don­na­rum­ma door zijn leef­tijd niet tot de groot­ver­die­ners van AC Mi­lan ge­re­kend gaat wor­den, maar de be­lan­gen­be­har­ti­ger wil wel een flin­ke loon­stij­ging zien ten op­zich­te van de hui­di­ge over­een­komst. Met zijn 160.000 eu­ro per jaar krijgt Don­na­rum­ma op dit mo­ment wat an­de­re spe­lers in een week ver­die­nen.

De twee­de zaak is wat be­lang­rij­ker voor Rai­ola: hij wil eerst om ta­fel met de Chi­ne­se in­ves­te­rings­groep die op het punt staat om AC Mi­lan over te ne­men. Rai­ola is al kri­tisch ge­weest op Si­no-Eu­ro­pa Sports en in de Ita­li­aan­se me­dia zet hij op­nieuw vraag­te­kens bij de deal. Rai­ola wil met een af­vaar­di­ging om ta­fel om te ho­ren wat de plan­nen zijn met AC Mi­lan en Don­na­rum­ma. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.