De Boer moet tijd krij­gen bij In­ter­na­zi­o­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Frank de Boer heeft het niet mak­ke­lijk bij In­ter­na­zi­o­na­le. De op­vol­ger van Ro­ber­to Man­ci­ni wist van de ze­ven com­pe­ti­tie­wed­strij­den slechts drie keer te win­nen, ter­wijl zijn In­ter in de Eu­ro­pa Lea­gue bei­de du­els ver­loor. De druk op de Ne­der­land­se trai­ner is dan ook groot, maar In­ter­le­gen­de Gi­u­sep­pe Ber­go­mi vindt dat De Boer de tijd moet krij­gen. Met elf pun­ten uit ze­ven wed­strij­den is In­ter te­rug te vin­den op de ne­gen­de plaats op de rang­lijst. “Maar ze heb­ben een zwaar pro­gram­ma ge­had”, zegt Ber­go­mi, goed voor meer dan ze­ven­hon­derd­vijf­tig du­els voor In­ter, in een in­ter­view met Cor­rie­re del­lo Sport, “met wed­strij­den te­gen Fi­o­ren­ti­na, La­zio en Sas­su­o­lo.” Ber­go­mi, die zijn ge­he­le loop­baan voor In­ter speel­de, ver­wacht dat De Boer de boel wel op de rails krijgt. “In­ter heeft tijd no­dig om de juis­te ba­lans te vin­den. Het is een ont­zet­tend aan­val­len­de ploeg. De wed­strijd tus­sen Ro­ma en In­ter ein­dig­de in 2-1, maar het had ook 4-3 kun­nen zijn. Ik zou De Boer de tijd ge­ven”, al­dus Ber­go­mi. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.