Vil­las-Boas geeft trap na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­dré Vil­la­sBoas heeft spijt van zijn keu­ze voor Chel­sea in 2011. Na­dat hij drie gro­te prij­zen had ge­won­nen met FC Por­to, werd hij op 33-ja­ri­ge leef­tijd aan­ge­steld als ma­na­ger van the Blues. Ne­gen maan­den la­ter moest hij al­weer ver­trek­ken en ging hij aan de slag bij Tot­ten­ham Hot­spur, wat ook geen groot suc­ces werd. Vil­las-Boas ver­bleef ruim twee jaar in de Pre­mier Lea­gue en is sinds 2014 werk­zaam bij Ze­nit Sint Pe­ters­burg. “Chel­sea kwam veel te vroeg”, zei de in­mid­dels 38-ja­ri­ge trai­ner op de laat­ste dag van de Aspi­re4Sport bij­een­komst in de Am­ster­dam ArenA. “Ik was des­tijds niet flexi­bel ge­noeg als ma­na­ger. Com­mu­ni­ca­tief was ik toen al sterk, maar ik was niet flexi­bel ge­noeg in mijn be­na­de­ring. Bij Tot­ten­ham leer­de ik dat pas.”

Ze­ven­tien maan­den na zijn aan­stel­ling als ma­na­ger van de Spurs werd hij ont­sla­gen door voor­zit­ter Da­niel Le­vy. Na rui­me ne­der­la­gen te­gen Man­ches­ter Ci­ty (60) en Man­ches­ter Ci­ty (5-0) moest Vil­las-Boas ver­trek­ken. “Da­niel Le­vy is een ex­pert in het ont­slaan van trai­ners. Er is geen tijd voor pro­jec­ten van lan­ge ter­mijn in de Pre­mier Lea­gue”, al­dus de Por­tu­ge­se coach. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.