Au­bameyang had con­tact met Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pier­re-Eme­rick Au­bameyang pres­teer­de af­ge­lo­pen sei­zoen ge­wel­dig bij Borus­sia Dort­mund. Dat de spits in de zo­mer aan di­ver­se top­clubs werd gel­inkt, keek nie­mand van op.

Eén van de clubs die in het ge­ruch­ten­cir­cuit ge­noemd werd, is Man­ches­ter Ci­ty. “Het klopt, er was con­tact”, ver­telt Au­bameyang in een in­ter­view met On­ze. “Mijn va­der heeft on­der­han­deld met de club, maar uit­ein­de­lijk werd het niet con­creet.”

De Ga­bo­ne­se spits heeft zijn lief­de voor Re­al Ma­drid nooit on­der stoe­len en ban­ken ge­sto­ken. Het is zijn droom ooit voor de Spaan­se top­club uit te ko­men. “Ik denk dat er in­te­res­se was (van­uit Re­al Ma­drid), maar dat was niet ver ge­vor­derd. Dus ik liet me niet met­een he­le­maal mee­sle­pen.” Au­bameyang is het hui­di­ge sei­zoen ook weer uit­ste­kend be­gon­nen, met vijf doel­pun­ten in even­veel com­pe­ti­tie­du­els. De 27-ja­ri­ge aan­val­ler, die in het ver­le­den bij fu­ro­re maak­te bij het Fran­se SaintÉ­ti­en­ne, scoor­de te­vens twee goals in even­veel Cham­pi­ons Lea­gue-wed­strij­den. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.