Der­tien trai­ners in vijf jaar voor Ca­hill

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De machts­over­dracht bij het na­ti­o­na­le elf­tal van En­ge­land is het ge­sprek van de dag, maar Ga­ry Ca­hill kijkt niet op van een trai­ners­wis­sel meer of min­der. Als in­te­rim-bonds­coach Ga­reth South­ga­te hem za­ter­dag in­zet te­gen Mal­ta, heeft Ca­hill de af­ge­lo­pen vijf jaar on­der maar liefst der­tien trai­ners ge­speeld. Bij the Three Li­ons werk­te de ver­de­di­ger al sa­men met Fa­bio Ca­pel­lo, Stu­art Pe­ar­ce, Roy Hodg­son en Sam Al­lar­dy­ce; in dienst van Bol­ton Wan­de­rers en Chel­sea kreeg Ca­hill de laat­ste vijf jaar te ma­ken met acht coa­ches. “Het is te­leur­stel­lend, maar het is nu een­maal ge­beurd”, zegt Ca­hill te­gen de Dai­ly Mir­ror over het ont­slag van Al­lar­dy­ce. “Ik heb in­der­daad veel trai­ners­wis­sels mee­ge­maakt in mijn car­ri­è­re, zo­wel in club­ver­band als bij de na­ti­o­na­le ploeg.”

“Het was een zwa­re week voor de be­trok­ke­nen en nu moe­ten we ons rich­ten op de ko­men­de wed­strij­den. Die zijn heel be­lang­rijk. Als spe­lers, en dat geldt ze­ker voor de ou­de­re jon­gens zo­als ik, leer je om ver­der te gaan en di­rect weer te pres­te­ren on­der een nieu­we ma­na­ger”, ver­volgt Ca­hill, die be­hal­ve Mal­ta (za­ter­dag) ook Slo­ve­nië (vol­gen­de week dins­dag) treft. Hij staat op 48 in­ter­lands en kan dus een fraaie bar­ri­è­re bre­ken.

“Ik zie die mijl­paal van vijf­tig in­ter­lands na­de­ren en ik wil ’m be­rei­ken”, zegt de der­tig­ja­ri­ge man­dek­ker. “Voor mij per­soon­lijk zou dat een enor­me pres­ta­tie zijn, iets wat nie­mand mij meer af kan pak­ken. Ik hoor ie­de­re keer het woord ‘con­cur­ren­tie’ val­len bij En­ge­land, maar zo­wel op club­ni­veau als bij de na­ti­o­na­le ploeg is er al­tijd con­cur­ren­tie. Dat is pri­ma. Het zijn goe­de jon­gens en we wil­len al­le­maal het­zelf­de.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.