Se­mi­fi­na­lis­ten twee­de klas­se be­kend

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - De se­mi­fi­na­lis­ten van de twee­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond zijn al be­kend. All Stars, For­ca 16, Kis­met en FCB heb­ben zich al ge­plaatst voor de fi­na­le­ron­de. Ze zul­len strij­den om het kam­pi­oen­schap.

All Stars zal met 49 pun­ten uit 19 wed­strij­den on­ge­twij­feld als kop­lo­per ein­di­gen van de al­ge­me­ne ron­de. Met nog twee wed­strij­den te gaan in de al­ge­me­ne ron­de zul­len Kis­met en FCB strij­den om een ho­ge­re klas­se­ring bin­nen de top vier. Mo­men­teel staat For­ca 16 op de twee­de plaats met 36 pun­ten, Kis­met be­zet de der­de plaats met 35 pun­ten en FCB staat vier­de met 33. In de se­mi­fi­na­le zal de num­mer 1 uit­ko­men te­gen de num­mer 2 en de num­mer drie te­gen de num­mer vier. De ver­lie­zer van de wed­strijd tus­sen de num­mer een en twee zal nog een kans krij­gen om zich te plaat­sen voor de fi­na­le. Het zal uit­ko­men in de her­kan­sings­se­rie te­gen de win­naar van de wed­strijd tus­sen de num­mer drie en vier. De ver­lie­zer van de­ze wed­strijd is dan uit­ge­scha­keld. De win­naar van de wed­strijd tus­sen de num­mer een en twee gaat rechts­reeks naar de fi­na­le. Al­le wed­strij­den in de fi­na­le­ron­de wor­den in een best of three-se­rie ge­speeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.