Song ont­waakt uit co­ma

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ri­go­bert Song is na twee da­gen ont­waakt uit zijn co­ma. De 40-ja­ri­ge oud-voet­bal­ler en re­cord­in­ter­na­ti­o­nal van Ka­meroen werd zon­dag in het zie­ken­huis op­ge­no­men na een hart­aan­val. Song is weer bij ken­nis en wordt dins­dag van­uit de Ka­meroen­se hoofd­stad Ya­oundé naar Frank­rijk ge­vlo­gen om ver­der be­han­deld te wor­den, zo meldt een dok­ter van het zie­ken­huis in Ka­meroen te­gen de BBC.

De oud-ver­de­di­ger heeft 137 wed­strij­den ach­ter zijn naam staan voor Ka­meroen en is daar­mee re­cord­in­ter­na­ti­o­nal. Song is bo­ven­dien de eni­ge Afri­kaan die vier keer ac­tief was op een WK. De oom van hui­dig Ka­meroens in­ter­na­ti­o­nal Alexan­d­re Song was er­bij in 1994, 1998, 2002 en 2010 en is sa­men met Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne de eni­ge spe­ler die twee keer rood kreeg op een we­reld­kam­pi­oen­schap. Song deed acht keer mee aan de Afri­ka Cup en ook dat is een re­cord. Hij speel­de in zijn car­ri­è­re voor on­der meer Lens, Li­ver­pool, West Ham Uni­ted en Ga­la­ta­sa­ray. In 2010 be­sloot Song een punt te zet­ten ach­ter zijn loop­baan. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.