Wa­de ver­liest ope­nings­wed­strijd met Bulls

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Dwy­a­ne Wa­de heeft zijn ope­nings­wed­strijd bij Chi­ca­go Bulls ver­lo­ren tij­dens de pre­sea­s­on­bas­ket­bal­wed­strij­den van de NBA. Mil­wau­kee Bucks won de wed­strijd met het mi­ni­ma­le ver­schil: 93-91.

Bulls be­gon de wed­strijd goed en maak­te een run van acht pun­ten op rij. Bulls stond op een ge­ge­ven mo­ment voor met 14-3. De spe­lers van Bucks be­gon­nen hier­na veel be­ter te spe­len en do­mi­neer­den zelfs. Het wa­ren de re­ser­ve­spe­lers van Bucks die het ver­schil uit­maak­ten. De ach­ter­stand werd in het eer­ste quar­ter om­ge­zet in een voor­sprong: 25-21. Ook in het twee­de quar­ter do­mi­neer­de Bucks en de spe­lers van Bulls had­den daar geen ant­woord op. Jim­my But­ler en Ra­jon Ron­do speel­den niet veel bij Bulls. Zo ein­dig­de But­ler met der­tien pun­ten en Ron­do met zes re­bounds en ze­ven as­sists. In de slot­fa­se vocht Bulls zich ech­ter te­rug in de wed­strijd. Cris­ti­a­no Fe­li­cio had de mo­ge­lijk­heid de wed­strijd naar over­ti­me te stu­ren, maar hij mis­te bei­de vrije wor­pen. Memphis Grizz­lies-Or­lan­do Ma­gic: 102-97, Dal­las Ma­ve­ricks-Char­lot­te Hor­nets: 95-88, Tor­on­to Rap­torsDen­ver Nug­gets: 106-108, Phoe­nix Suns-San An­to­nio Spurs: 91-86 en Port­land Trail Bla­zers-Utah Jazz: 98-89.

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

Dwy­a­ne Wa­de van Chi­ca­go Bulls (m) pro­beert een bas­ket te ma­ken tus­sen twee spe­lers van Mil­wau­kee Bucks. (Fo­to: ES­PN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.