La­zio wil con­tract De Vrij open­bre­ken

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ste­fan de Vrij kan een sterk ver­be­terd con­tract te­ke­nen bij SS La­zio. De club uit de Se­rie A gaat bin­nen­kort een po­ging doen om de Ne­der­lan­der tot 2021 vast te leg­gen.

Dat meld­de de Ita­li­aan­se krant Il Mes­s­ag­ge­ro gis­te­ren. De hui­di­ge ver­bin­te­nis van de Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal loopt tot 2018, maar de Ita­li­a­nen wil­len de­ze open­bre­ken en er nog drie jaar aan toe­voe­gen. Ook wil La­zio ge­ïn­te­res­seer­de clubs af­schrik­ken door een trans­fer­clau­su­le toe te voe­gen in de nieu­we ver­bin­te­nis van de stop­per. Het be­drag zou on­ge­veer 35 mil­joen eu­ro be­dra­gen.

Af­ge­lo­pen zo­mer deed Chel­sea po­gin­gen om de Ne­der­lan­der los te we­ken uit Ita­lië, maar La­zio wees al­le aan­bie­din­gen af. De club uit Lon­den weet bin­nen­kort dus mo­ge­lijk on­ge­veer wat er op ta­fel ge­legd moet wor­den om de oud-Fey­en­oor­der los te we­ken in Ro­me. De Vrij is zich mo­men­teel met Oran­je aan het voor­be­rei­den op de WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­els met Wit-Rus­land en Frank­rijk.

(VP)

Ste­fan de Vrij kan een sterk ver­be­terd con­tract te­ke­nen bij SS La­zio. (Fo­to: ES­PN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.