FIFA strooit met straf­fen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De tucht­com­mis­sie van de we­reld­voet­bal­bond FIFA heeft nog­al wat lan­den be­straft van­we­ge re­cent wan­ge­drag van de fans in het WK-kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi. De zwaar­ste sanc­tie kre­gen de hard­leer­se Chi­le­nen op­ge­legd. De na­ti­o­na­le ploeg dient op­nieuw een thuis­wed­strijd ach­ter ge­slo­ten deu­ren af te wer­ken. Ook moet de Chi­l­een­se voet­bal­bond een boe­te van 65.000 Zwit­ser­se frank (cir­ca 60.000 eu­ro) be­ta­len.

Vol­gens de FIFA heb­ben de Chi­l­een­se aan­han­gers zich op­nieuw schul­dig ge­maakt aan het zin­gen van an­ti-ho­mo lie­de­ren. Een maand ge­le­den moest Chi­li de thuis­wed­strijd te­gen Bo­li­via ook al in een leeg sta­di­on spe­len we­gens het dis­cri­mi­ne­ren­de en on­spor­tie­ve ge­drag van de ei­gen sup­por­ters.

Honduras (60.000 eu­ro), Al­ba­nië (45.000 eu­ro), El Sal­va­dor (41.000 eu­ro), Ita­lië, Mexi­co en Pe­ru (al­le 27.000 eu­ro), Pa­ra­gu­ay, Ar­gen­ti­nië (bei­de 22.000 eu­ro), Bra­zi­lië en Ca­na­da (bei­de 18.000 eu­ro) wer­den even­eens be­straft voor mis­dra­gin­gen van de aan­hang. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.