Ge­or­ge en Amal vie­ren hu­we­lijks­dag klein

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ge­or­ge Clooney en zijn vrouw Amal heb­ben hun hu­we­lijks­dag vo­ri­ge week klein ge­vierd. De ac­teur had spe­ci­aal voor de ge­le­gen­heid eens flink uit­ge­pakt in de keu­ken. “Ik heb voor haar ge­kookt”, zei Ge­or­ge te­gen E!, na­dat hij in eer­ste in­stan­tie grap­te dat het een spec­ta­cu­lair groot feest was in­clu­sief vuur­werk. De ac­teur liet ach­ter­we­ge wat hij ge­maakt had, maar liet wel door­sche­me­ren dat Amal meest­al niet zo en­thou­si­ast is over zijn kook­kun­sten. “Ik denk niet dat ze ooit on­der de in­druk is ge­weest.” De ro­man­ti­sche avond doet te­rug­den­ken aan de avond dat Ge­or­ge (55) Amal (38) ten hu­we­lijk vroeg. Ook toen had de ac­teur voor haar ge­kookt. Het daad­wer­ke­lij­ke aan­zoek duur­de ver­vol­gens bij­na een half­uur, ont­hul­de Ge­or­ge eer­der dit jaar in The El­len DeGe­ne­res Show. De men­sen­rech­ten­ad­vo­ca­te had des­tijds niet door dat ze ten hu­we­lijk werd ge­vraagd.

(De Te­le­graaf/fo­to: clo­ser­wee­kly.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.