Ed­die Murp­hy krijgt oeu­vre­prijs

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ed­die Murp­hy wordt tij­dens de ko­men­de edi­tie van de Hol­ly­wood Film Awards in het zon­ne­tje ge­zet. De ac­teur ont­vangt een prijs voor zijn ge­he­le oeu­vre. De 55-ja­ri­ge Murp­hy zit dit jaar 35 jaar in het vak, meldt de web­si­te Dead­line. De Ame­ri­kaan­se ac­teur speel­de voor­al in co­me­dies als Co­ming to Ame­ri­ca, 48 Hrs., de Be­ver­ly Hills Cop-se­rie, Tra­ding Pla­ces en The Nut­ty Pro­fes­sor. Hij ont­ving ech­ter een Os­car-no­mi­na­tie voor zijn bij­rol als Ja­mes ‘Thun­der’ Ear­ly in de mu­si­cal­ver­fil­ming Dream­girls. De Hol­ly­wood Ca­reer Achie­ve­ment Award werd eer­der toe­ge­kend aan gro­te na­men als Ro­bert De Ni­ro, Glenn Glo­se, Har­ri­son Ford, Ri­chard Ge­re, Dus­tin Hoff­man en Ro­bin Wil­li­ams. De uit­rei­king van de twin­tig­ste Hol­ly­wood Film Awards vindt plaats op 6 no­vem­ber. De ce­re­mo­nie wordt dit jaar ge­pre­sen­teerd door talk­show­host Ja­mes Cor­den. (NU.nl/fo­to: btl­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.