Adec­co koopt ju­ri­di­sche da­ta­le­ve­ran­cier D4

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ZÜRICH - Adec­co heeft de over­na­me van het Ame­ri­kaan­se D4 aan­ge­kon­digd. Dit meld­de de Zwit­ser­se uit­zen­der gis­te­ren voor­beurs. D4 re­a­li­seert met de le­ve­ring van spe­ci­fie­ke da­ta op ju­ri­disch vlak aan ad­vo­ca­ten­kan­to­ren en be­drij­ven een jaar­lijk­se om­zet van cir­ca 30 mil­joen dol­lar.

De ac­ti­vi­tei­ten zul­len bij Adec­co wor­den on­der­ge­bracht bij Spe­ci­al Coun­sel, de groot­ste dienst­ver­le­ner voor tij­de­lijk ju­ri­disch per­so­neel en wer­ving daar­van in de Ver­e­nig­de Sta­ten.

Het aan­deel Adec­co sloot maan­dag 0,1 pro­cent la­ger op 54,65 Zwit­ser­se frank.

(Beurs­dui­vel/fo­to: nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.