Cen­tra­le bank van In­dia ver­laagt ren­te on­ver­wacht

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW DELHI - De cen­tra­le bank van In­dia heeft de ren­te waar­te­gen ban­ken kun­nen le­nen on­ver­wacht ver­laagd. Dit maak­te de Re­ser­ve Bank of In­dia gis­te­ren be­kend. Met het be­sluit om de ren­te met 25 ba­sis­pun­ten neer­waarts bij te stel­len kwam de zo­ge­noem­de re­po-ren­te met 6,25 pro­cent uit op het laag­ste ni­veau in ruim vijf jaar. Ge­raad­pleeg­de eco­no­men re­ken­den op een hand­ha­ving van het mo­ne­tai­re be­leid. (Beurs­dui­vel/fo­to: ca­con­nect­in­dia.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.