Ze­ker 20 do­den bij zelf­moord­aan­slag op Sy­ri­sche brui­loft

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SYRIE - Min­stens 22 bur­gers wer­den ge­dood en tien­tal­len an­de­ren raak­ten ge­wond bij een aan­slag op een brui­lofts­feest Has­a­ka, in het noord­oos­ten van Sy­rië. Dat meldt het Sy­risch Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten. Staats­me­dia in Sy­rië spre­ken over ze­ker 30 do­de­lij­ke slacht­of­fers. Amaq, een pers­bu­reau dat is ge­li­eerd aan Is­la­mi­ti­sche Staat (IS), meldt dat het een zelf­moord­aan­slag van de ter­reur­groep be­trof. Dit is nog niet be­ves­tigd door YPG, de Sy­risch-Koer­di­sche mi­li­tie die in Has­a­ka de dienst uit­maakt. De aan­slag zou maan­dag­avond (lo­ka­le tijd) zijn ge­pleegd op de brui­loft van een YPG-strij­der. De brui­de­gom kwam vol­gens bron­nen om het le­ven. Ge­won­den wer­den naar zie­ken­hui­zen ver­voerd, die vol­gens het Ob­ser­va­to­ri­um ver­le­gen zit­ten om bloed­do­na­ties.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.