Au­di pre­sen­teert de RS3 Se­dan

Times of Suriname - - AUTO -

Don­der­dag werd be­kend dat Au­di de RS3 Se­dan als ver­ras­sing mee­neemt naar Pa­rijs. Zo­juist is de nieu­we au­to of­fi­ci­eel ge­pre­sen­teerd. Be­gin dit jaar dook op in­ter­net een mys­te­ri­eu­ze af­beel­ding op van wat zeer sterk leek op een A3 Se­dan met RS3 ken­mer­ken. Woens­dag krijgt au­to­land ein­de­lijk dui­de­lijk­heid: de RS3 Se­dan komt, en krijgt een hoop ver­mo­gen toe­be­deeld.

Waar de hui­di­ge RS3 Sport­back 367 pk en 465 Nm uit zijn 2,5-li­ter TFSI vier­ci­lin­der haalt, is de RS3 Se­dan goed voor 400 pk en 480 Nm. Het ver­mo­gen is af­kom­stig uit een nieu­we 2.5 TFSI met we­der­om vijf ci­lin­ders, die 26 ki­lo min­der weegt dan zijn voor­gan­ger. Het­zelf­de blok dat dienst doet in de TT RS. Het maxi­ma­le kop­pel van 480 Nm komt tus­sen 1.700 en 5.850 tpm los. De top­snel­heid van de RS3 Se­dan is 250 km/h, op aan­vraag is de be­gren­zer in te stel­len op 280 km/h. In 4,1 se­con­den ac­ce­le­reert de au­to naar 100 km/h. Op­ti­o­neel is een RS sport­on­der­stel, een nog straf­fe­re ver­sie met adap­tie­ve dem­pers van het on­der­stel dat stan­daard on­der de RS3 zit. Ver­wacht wordt dat de 2.5 TFSI ook zijn weg naar de RS3 Sport­back zal vin­den. On­ge­twij­feld heeft Au­di met eni­ge ja­loe­zie naar het de CLA 45 AMG van Mer­ce­desBenz ge­ke­ken, een mo­del dat na zijn fa­ce­lift goed is voor 381 pk. In het voor­jaar ver­schijnt de RS3 op de Eu­ro­pe­se markt. Prij­zen vol­gen in een la­ter sta­di­um.

(NU.nl/fo­to: Au­to­week)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.