Zes­tien­ja­ri­ge jon­gen ver­mist

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De zes­tien­ja­ri­ge Sa­gar Khoe­si­al van het dis­trict Sa­ram­ac­ca wordt ver­mist. Hij is ver­moe­de­lijk maan­dag­och­tend rond vier uur van huis ver­trok­ken met on­be­ken­de be­stem­ming. Hij is leer­ling van een mu­lo­school. Zijn ou­ders heb­ben aan­gif­te van ver­mis­sing ge­daan, waar­na de po­li­tie is ge­start met een on­der­zoek om hem op te spo­ren. Zijn moe­der zou hem als laatst om drie uur in de och­tend heb­ben ge­zien. Ze zou hem la­ter in de och­tend wak­ker ma­ken om naar te school te gaan, maar ont­dek­te dat hij niet in zijn slaap­ka­mer was. Zijn moe­der zocht hem over­al in het huis, maar kon hem niet vin­den. De ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant Har­na­rain Mohan van Sa­ram­ac­ca be­ves­tigt de aan­gif­te van ver­mis­sing. Hij vraagt de bur­ge­rij om hulp, zo­dat de­ze jon­ge­man kan wor­den te­rug­ge­von­den. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.