Is­co sluit trans­fer niet uit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid­mid­den­vel­der Is­co sluit een trans­fer vol­gend jaar zo­mer niet uit. “Een ver­trek in ja­nu­a­ri is niet iets dat ik over­weeg.” Als hij niet ge­staag meer speel­tijd krijgt in Ma­drid, over­weegt Is­co een zo­mer­se trans­fer, zo ver­telt hij aan het Spaan­se Co­pe. “Een ver­trek in ja­nu­a­ri be­hoort niet tot de op­ties. Zo mak­ke­lijk laat ik me niet ken­nen”, al­dus de mid­den­vel­der die dit sei­zoen over al­le com­pe­ti­ties be­zien pas twee­maal in de ba­sis start­te en drie keer in­viel. Bij Re­al heeft hij te ma­ken met fik­se con­cur­ren­tie, van on­der meer To­ni Kroos, Lu­ka Mo­d­ric en Mar­cos Asen­sio. “Als ik aan het ein­de van het sei­zoen moet con­clu­de­ren dat ik niet veel heb ge­speeld, zal ik naar mijn op­ties kij­ken”, al­dus Is­co. “Ik ben 24, dus als ik dit jaar geen ba­sis­plek weet te ver­o­ve­ren, moet ik ver­der kij­ken.” Is­co, die in 2013 Mála­ga CF voor Re­al Ma­drid in­ruil­de, werd in de sport­me­dia al meer­de­re ma­len gel­inkt aan Man­ches­ter Uni­ted. Vol­gend jaar zou een stap naar die club er dus even­tu­eel van kun­nen ko­men. “Ik weet wat ik kan en als dat niet hier lukt, dan ga ik het er­gens an­ders pro­be­ren”, al­dus de veer­tien­vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal.

(Goal)

Is­co sluit een trans­fer in de zo­mer van vol­gend jaar niet uit, maar in ja­nu­a­ri zal hij niet ver­trek­ken. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.