Di María wil­de ook stop­pen bij Ar­gen­ti­nië

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Na de ver­lo­ren fi­na­le van de Copa Amé­ri­ca kon­dig­de Li­o­nel Mes­si aan er­mee te stop­pen bij de na­ti­o­na­le ploeg van Ar­gen­ti­nië. De su­per­ster van Bar­cel­o­na kwam la­ter te­rug op zijn be­slis­sing. Toen Mes­si aan­gaf niet meer in ac­tie te ko­men voor Ar­gen­ti­nië, over­woog Án­gel Di María even­eens af­scheid te ne­men.

“Toen Mes­si af­scheid nam van de na­ti­o­na­le ploeg, over­woog ik het­zelf­de te doen”, legt Di María uit aan TyC Sports. “Het is na­tuur­lijk mo­ge­lijk een fi­na­le te ver­lie­zen, maar drie op een rij…! Dat is an­ders. Ik heb er­over na­ge­dacht om te stop­pen bij de na­ti­o­na­le ploeg, maar mijn vrouw en mijn va­der heb­ben mij er­van weer­hou­den.”

Als Ar­gen­ti­nië nog een keer een fi­na­le ver­liest, stopt Di María er mo­ge­lijk wel mee. “Ik ben bij­na in the­ra­pie ge­gaan. Uit­ein­de­lijk be­sloot ik dat het iets was wat ik zelf uit moest vin­den. Een ver­lo­ren fi­na­le, meer is het niet.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.