Xa­vi niet res­pect­loos te­gen­over Ro­nal­do

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Xa­vi zei on­langs dat “al­leen men­sen in Ma­drid vin­den dat Cris­ti­a­no Ro­nal­do de bes­te spe­ler ter we­reld is.” Hij noem­de zijn ex-ploeg­ge­noot Mes­si ook ‘in­tel­li­gen­ter’ dan de ster van Re­al Ma­drid. Het werd op­ge­vat als res­pect­loos, maar Xa­vi legt nu uit dat hij het niet zo heeft be­doeld. “Ik heb ge­woon mijn me­ning ge­ge­ven, dat Mes­si de bes­te spe­ler ter we­reld is”, te­kent Ca­de­na SER op uit de mond van de voor­ma­li­ge in­ter­na­ti­o­nal van Span­je. “Meer is het niet, ik denk dat de men­sen die van voet­bal hou­den het­zelf­de zeg­gen. Cris­ti­a­no vat het mis­schien niet goed op, maar zo denk ik er­over. Ik heb niet res­pect­loos wil­len zijn, mijn me­ning is ook niet ver­an­derd. Het is geen ge­brek aan res­pect van mijn kant.” Het ver­haal over de ‘in­tel­li­gen­tie’ wil vol­gens Xa­vi ook niet zeg­gen dat hij Ro­nal­do dom vindt. “Ik doel­de op voet­bal­in­tel­li­gen­tie.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.