Go­mez meldt zich af bij Duits­land

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Duits­land kan in de ko­men­de twee thuis­wed­strij­den in de kwa­li­fi­ca­tie voor het we­reld­kam­pi­oen­schap voet­bal niet be­schik­ken over Ma­rio Go­mez. De 31-ja­ri­ge aan­val­ler van VfL Wolfs­burg meld­de zich dins­dag af bij bonds­coach Joa­chim Löw. Go­mez heeft een bil­spier­bles­su­re. Löw roept geen ver­van­ger voor hem op, zo­dat de se­lec­tie van de re­ge­ren­de we­reld­kam­pi­oen uit 21 spe­lers be­staat.

Duits­land speelt za­ter­dag eerst thuis te­gen Ts­je­chië, ver­vol­gens komt Noor­dIer­land vol­gen­de week dins­dag op be­zoek. Ook Ts­je­chië kreeg dins­dag een af­mel­ding. De 30-ja­ri­ge aan­val­ler Mi­lan Sko­da is nog niet vol­doen­de her­steld van de bles­su­re die hij an­der­hal­ve week te­rug op­liep in de der­by tus­sen Sla­via Praag en Spar­ta Praag. Bonds­coach Ka­rel Jaro­lim riep maan­dag­avond met Lu­k­as Drop­pa en Ja­ro­mir Zm­r­hal al twee ex­tra spe­lers op.

Duits­land en Azer­beid­zjan gaan na de eer­ste speel­ron­de met drie pun­ten aan de lei­ding in groep C van het Eu­ro­pe­se kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi. Ts­je­chië en Noord-Ier­land heb­ben al­le­bei één punt. (De Te­le­graaf)

Ma­rio Go­mez (l) heeft zich af­ge­meld voor de in­ter­lands van Duits­land van­we­ge een bles­su­re. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.