Ro­zen­blad op­ge­roe­pen door Gö­de­ken

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Iva­nil­do Ro­zen­blad, de aan­val­ler van Ro­bin­hood, is op­ge­roe­pen door bonds­coach Ro­ber­to Gö­de­ken voor de wed­strijd te­gen Gu­y­a­na, die Su­ri­na­me za­ter­dag speelt in het ka­der van de der­de ron­de van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen. De­ze wed­strijd vangt aan om 16.30 uur en zal af­ge­werkt wor­den in het An­dré Kamp­er­veen­sta­di­on. Ro­zen­blad was voor de eer­ste wed­strijd te­gen Ja­mai­ca, die van­we­ge nood­weer in Ja­mai­ca ver­scho­ven is tot een na­der te be­pa­len da­tum, niet op­ge­roe­pen. Gö­de­ken heeft er­voor ge­ko­zen om Ro­zen­blad toch op te roe­pen voor de wed­strijd te­gen Gu­y­a­na. Ro­zen­blad pres­teer­de heel goed in de Stars Cup, een vriend­schap­pe­lijk toer­nooi dat vo­rig maand plaats­vond, waar­aan Na­tio ook mee­deed. In de se­mi­fi­na­le van dit toer­nooi stond Ro­zen­blad met Ro­bin­hood te­gen­over de se­lec­tie van Gö­de­ken. De aan­val­ler maak­te toen in­druk op de bonds­coach, hier­door heeft Gö­de­ken ge­ko­zen om hem op te roe­pen. De bonds­coach zegt ver­der dat de wed­strijd te­gen Gu­y­a­na een cru­ci­a­le wed­strijd is. Hij meent dat Su­ri­na­me de­ze wed­strijd ver­plicht is te win­nen als het een kans wil ma­ken op kwa­li­fi­ca­tie naar de vol­gen­de ron­de. Voor de an­de­re wed­strijd van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen moet Su­ri­na­me op be­zoek bij Ja­mai­ca en die wordt een las­ti­ge klus, meent Gö­de­ken. Het thuis­voor­deel en de steun van de sup­por­ters kun­nen de na­ti­o­na­le se­lec­tie sti­mu­le­ren om een goed re­sul­taat te be­ha­len te­gen Gu­y­a­na, zegt de bonds­coach tot slot.

De an­de­re spe­lers die op­ge­roe­pen zijn voor de­ze wed­strijd zijn: Clai­del Ko­hi­nor, Obren­do Huis­woud, Gal­gy­to Ta­lea, Gil­ber­to Eind, Sa­ve­rio Ade­nie, Di­mi­trie Apai, Je­la­ny Dje­mi­sie, Gu­no kwa­sie, Syl­vi­an Sed­ney, Mi­gu­el Dar­son, Mit­chell Kisoor, Roxey Fer, Al­bert Nib­te, Gre­go­ry Po­kie, Ser­gi­nio Edu­ards, Joel Ba­ja, Ste­fan­no Rijs­sel en Ser­ci­nio Ju­li­aans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.