Mexi­caans biertwist Hei­ne­ken en AB In­bev

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MEXI­CO- STAD - Brou­we­rij Mo­de­lo wijst Hei­ne­ken’s claim van de hand dat con­cur­rent Te­ca­te op het punt staat Cor­o­na te ont­tro­nen als meest verkochte bier­merk in het La­tijns-Ame­ri­kaan­se land. “Wij no­di­gen Hei­ne­ken uit de markt­cij­fers te over­leg­gen waar­op de­ze ver­kla­ring is ge­ba­seerd”, zegt Pa­blo Este­ban Ji­mé­nez van Gru­po Mo­de­lo te­gen De Te­le­graaf. De ma­kers van het strand­bier­tje, ei­gen­dom van ’s we­relds groot­ste bier­brou­wer An­heu­ser Busch In­bev (ABI), fluis­ter­den fi­nan­ci­ë­le co­lum­nis­ten in dat er nog steeds een aan­zien­lijk gat be­staat tus­sen Cor­o­na en Te­ca­te.

Gru­po Mo­de­lo ziet zich ge­nood­zaakt te re­a­ge­ren na­dat ver­schei­de­ne Mexi­caan­se me­dia aan de haal gin­gen met de uit­spra­ken van Van den Brink. De Ne­der­lan­der voor­spelt dat Te­ca­te be­gin 2017 Cor­o­na voor­bij steekt. Om­dat veel Mexi­ca­nen een emo­ti­o­ne­le bin­ding heb­ben met hun fa­vo­rie­te bier pre­sen­teer­den kran­ten het in­ter­view als nieu­we pro­vo­ca­tie in de Ti­ta­nen­strijd. (De Te­le­graaf/fo­to: nu.nl en

fo­to2: t13.cl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.