Black­rock snijdt in prij­zen trac­kers

Times of Suriname - - ECONOMIE -

UTRECHT - Black­rock, de groot­ste ver­mo­gens­be­heer­der ter we­reld, snijdt in zijn prij­zen van trac­kers, die mand­jes van ge­no­teer­de fond­sen vol­gen. Dat volgt op de prij­zen­slag tus­sen gro­te aan­bie­ders in etf’s of trac­kers, zo­als Van­gu­ard, dat Black­rock in be­heerd ver­mo­gen op de hie­len zit. Black­rock, op­ge­richt in 1988, heeft bij­na $5 bil­joen on­der be­heer om het met be­leg­gin­gen te la­ten ren­de­ren.

De ta­rief­da­ling gaat naar het prijs­ni­veau waar­op Van­gu­ard en ook Sta­te Street de­ze aan­bie­den voor de bre­de, re­la­tief ri­si­co­vrije be­leg­gin­gen die de pres­ta­ties van in­di­ces. Vol­gens de Wall Street Jour­nal gaat het om voor­lo­pig vijf­tien etf’s. Markvor­sers zien de prijs­da­ling als nieuw be­wijs dat ac­tief be­heer­de fond­sen het in ren­de­ment en kos­ten op de lan­ge­re ter­mijn al­tijd zul­len af­leg­gen te­gen pas­sie­ve fond­sen.

(De Te­le­graaf/ fo­to: te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.