Zwak­ke­re yen zet beurs in To­kio op winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TO­KIO - De beurs in To­kio is gis­te­ren voor de der­de dag op rij met winst ge­slo­ten. De han­del werd ge­hol­pen door een ste­vi­ge waar­de­da­ling van de Ja­pan­se yen.

De munt be­reik­te de laag­ste koers in zes we­ken ten op­zich­te van de dol­lar, na op­mer­kin­gen van be­stuur­ders van de Fe­deral Re­ser­ve over het Ame­ri­kaan­se ren­te­be­leid. De Nik­kei-in­dex ein­dig­de met een winst van 0,5 pro­cent op 16.819,24 pun­ten. Twee Fed-be­stuur­ders ga­ven dins­dag aan dat de Ame­ri­kaan­se cen­tra­le bank snel moet over­gaan tot een ver­ho­ging van de ren­te in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Daar­mee werd de druk op de rest van het Fed-be­stuur op­ge­voerd om niet te lang te wach­ten met een ren­te­stap.

Voor­al ex­por­teurs van au­to’s en elek­tro­ni­ca, die pro­fi­te­ren van de zwak­ke­re yen, wa­ren in trek bij be­leg­gers. Zo werd het aan­deel Toyo­ta 1,5 pro­cent meer waard en kreeg Pa­naso­nic er 1,7 pro­cent bij. Ver­der won ma­chi­ne­bou­wer Hita­chi ruim 6 pro­cent na be­rich­ten van za­ken­krant Nik­kei dat het be­drijf een on­der­deel wil gaan ver­ko­pen.

An­de­re beur­zen in het Ver­re Oos­ten toon­den een wis­se­lend beeld. De Kos­pi-in­dex in Zuid-Ko­rea ging 0,1 pro­cent la­ger de han­del uit. De Hang Seng in Hong­kong no­teer­de tus­sen­tijds 0,4 pro­cent ho­ger. In Syd­ney zak­te de in­dex All Or­di­na­ries met 0,6 pro­cent.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.