Bur­ger­do­den bij lucht­aan­val op IS-dorp

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SY­RIE - Een lucht­aan­val op een dorp in Noord-Sy­rië dat in han­den is van ter­reur­be­we­ging Is­la­mi­ti­sche Staat heeft aan ze­ker der­tien bur­gers het le­ven ge­kost. Tien­tal­len men­sen raak­ten ge­wond, meld­de het Sy­ri­sche Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten woens­dag. Het ge­trof­fen dorp, Thal­tha­na, ligt op zo’n 40 ki­lo­me­ter ten noord­oos­ten van Alep­po en heeft een over­we­gend Koer­di­sche be­vol­king. Vol­gens het Ob­ser­va­to­ri­um is het on­dui­de­lijk of de lucht­aan­val­len wer­den uit­ge­voerd door straal­ja­gers van de Turk­se krijgs­macht of van de door de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­lei­de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie. El­ders in Noord-Sy­rië raak­ten Turk­se troe­pen slaags met IS. Bij al-Rai, even­eens in de buurt van Alep­po, kwa­men een Turk­se mi­li­tair en acht­tien ex­tre­mis­ten van IS om, meld­de het Turk­se staats­pers­bu­reau Ana­do­lu. Drie an­de­re Turk­se mi­li­tai­ren raak­ten ge­wond.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.