Nor­ma (91) ver­kiest de reis van haar le­ven bo­ven che­mo

Times of Suriname - - PANORAMA -

Am­per twee da­gen na­dat haar man ge­stor­ven was, kreeg de 91-ja­ri­ge Nor­ma Bau­er­sch­midt een nieu­we klap te ver­wer­ken. Ze kreeg te ho­ren dat ze kan­ker heeft, maar Nor­ma be­sloot geen che­mo­the­ra­pie te on­der­gaan. In de plaats daar­van be­leef­de ze de reis van haar le­ven. Ze trok er een jaar op uit, ging met een lucht­bal­lon va­ren en proef­de voor de eer­ste keer kreeft. Nor­ma stierf uit­ein­de­lijk in het bed van haar mo­bil­ho­me, waar­mee ze meer dan 20.000 ki­lo­me­ter af­leg­de. Nor­ma Bau­er­sch­midt uit de Ame­ri­kaan­se staat Mi­chi­gan had nog maar net haar man Leo ver­lo­ren toen ze te ho­ren kreeg dat ze baar­moe­der­kan­ker had. Maar in een che­mo­be­han­de­ling had Nor­ma geen zin, dus ver­trok ze sa­men met haar zoon Tim en zijn vrouw Ra­mie Lidd­le op een fan­tas­ti­sche reis. “Ze dacht er an­der­hal­ve mi­nuut over na en zei ‘Ja!’ Ze was klaar voor een avon­tuur”, ver­telt schoon­doch­ter Ra­mie aan de BBC. “We koch­ten haar een rol­stoel, haar tic­ket naar vrij­heid.” In ju­li ver­trok het trio met de mo­bil­ho­me op een on­ver­ge­te­lij­ke reis door 34 Ame­ri­kaan­se sta­ten. Nor­ma ging de lucht in met een lucht­bal­lon, proef­de voor het eerst kreeft en nam deel aan een pa­ra­de op St. Pa­trick’s Day. De avon­tu­ren van Nor­ma wer­den vast­ge­legd op een spe­ci­a­le Fa­ce­book­pa­gi­na. ‘Dri­ving Miss Nor­ma’ heeft on­der­tus­sen al meer dan 460.000 vol­gers, die Nor­ma prij­zen voor haar moed en haar vreug­de­vol­le le­vens­stijl. Vrij­dag over­leed Nor­ma vre­dig in het bed van haar mo­bil­ho­me. “Het le­ven is een even­wicht tus­sen vast­hou­den en los­la­ten. Van­daag la­ten we los”, schre­ven Tim en Ra­mie za­ter­dag op de Fa­ce­book­pa­gi­na. Vrij­dag plant het kop­pel een sa­men­komst in Fri­day Har­bor in Washington om haar le­ven te vie­ren. Ie­der­een is uit­ge­no­digd. (HLN/hln.be) Io­an Gruf­fudd (Car­diff, 6 ok­to­ber 1973) is een Welsh ac­teur. Sinds zijn film­de­buut in 1997 was Gruf­fudd meer dan der­tig keer te zien op het wit­te doek, on­der meer als Ha­rold God­frey Lo­we in de film Ti­ta­nic (1997) en Mr. Fan­tas­tic in twee films over de Fan­tas­tic Four (Fan­tas­tic Four en Fan­tas­tic Four: Ri­se of the Sil­ver Sur­fer). Hij ver­tolk­te van 1998 tot en met 2003 de rol van de Brit­se ma­ri­ne-of­fi­cier Ho­ra­tio Horn­blo­wer in acht te­le­vi­sie­films die ver­sche­nen als de se­rie Horn­blo­wer. Gruf­fudd trouw­de in sep­tem­ber 2007 met ac­tri­ce Ali­ce Evans. Ze speel­den sa­men in de jeugd­film 102 Dal­ma­ti­ërs (2000). Ze heb­ben 2 doch­ters. (fo­to: vul­tu­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.