Wen­ger blijft bij Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het con­tract van Ar­sè­ne Wen­ger bij Ar­sen­al loopt in de zo­mer van vol­gend jaar af, wat tot veel spe­cu­la­tie in Engeland leidt. De Fran­se trai­ner wordt sterk in ver­band ge­bracht met het bonds­coach­schap bij the Three Li­ons, maar Ro­bert Pirès denkt niet dat Wen­ger daar aan de slag gaat. Hij ver­wacht dat zijn land­ge­noot ge­woon bij Ar­sen­al blijft. Na het ont­slag van Sam Al­lar­dy­ce werd Wen­ger genoemd als op­vol­ger. De coach van the Gun­ners, die on­langs zijn twin­tig­ja­rig ju­bi­le­um vier­de bij de club, zei niets uit te slui­ten. Des­on­danks denkt Pirès niet dat Wen­ger aan de slag gaat bij de FA. “Het klopt dat de En­gel­se bond hem wil heb­ben, maar ik denk dat hij blijft”, zegt de oud-mid­den­vel­der die tus­sen 2000 en 2006 voor Ar­sen­al speel­de. “Het is slechts mijn me­ning, maar ik zeg dit om­dat hij nog te graag ie­de­re dag op het veld staat. Als je bondscoach bent, is het heel an­ders. Daar­om denk ik dat hij bij Ar­sen­al blijft, om­dat hij ie­de­re och­tend het veld op wil.”

Wél denkt Pirès dat Wen­ger de ge­droom­de kan­di­daat is voor Engeland. “Hij zou de ide­a­le kan­di­daat zijn voor dit team om­dat ze ener­gie en sta­bi­li­teit no­dig heb­ben, ze­ker om de ge­loof­waar­dig­heid te­rug te krij­gen. Na wat er is ge­beurd, is Engeland niet meer ge­loof­waar­dig”, ver­telt Pirès. “Wen­ger is een ge­wel­di­ge coach, be­heerst de taal uit­ste­kend, heeft per­soon­lijk­heid, dus ja, de per­fec­te kan­di­daat. Maar ik ken Ar­sè­ne, hij heeft veel op­ge­bouwd bij zijn club. Ik denk dat het voor hem het bes­te zou zijn als hij door­gaat bij Ar­sen­al.”

(VZ)

Dan­ny Blind, de bondscoach van Ne­der­land waar­schuwt zijn spe­lers voor Wit-Rusland. Oran­je komt van­daag in ac­tie te­gen de Wit-Rus­sen in het ka­der van het WK-kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.