Ster­spe­lers Ar­sen­al stel­len ho­ge sa­la­ris­ei­sen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al moet diep in de bui­del tas­ten als het Me­sut Özil en Alexis Sán­chez voor een lan­ge­re pe­ri­o­de wil vast­leg­gen. Bei­de spe­lers heb­ben een con­tract tot de zo­mer van 2018 en de on­der­han­de­lin­gen over een nieu­we ver­bin­te­nis zijn gaan­de. De sa­la­ris­ei­sen die de twee ster­spe­lers op ta­fel heb­ben ge­legd zijn niet mals, en het lijkt er­op dat de club­lei­ding van the Gun­ners toe gaat geven. Wan­neer Ar­sen­al mee­gaat in de wen­sen van de twee in­ter­na­ti­o­nals, dan gaat de club een enor­me in­ves­te­ring doen. De uit­ga­ven die de club moet doen om Özil en Sán­chez aan boord te hou­den kun­nen ver op­lo­pen, weet The Ti­mes. Bei­de spe­lers vragen om­ge­re­kend na­me­lijk 283.000 eu­ro per week, en dat is we­ke­lijks bij­na 80.000 eu­ro meer dan was af­ge­spro­ken tij­dens con­tract­be­spre­kin­gen twaalf maan­den ge­le­den. De Duit­ser en Chi­l­een zijn van gro­te waar­de voor Ar­sen­al en de sup­por­ters zien dan ook graag dat het twee­tal lan­ger in het Emi­ra­tes Sta­di­um wordt ge­hou­den. De eer­der ge­noem­de krant meldt ook dat wan­neer Ar­sen­al ak­koord gaat met de­ze con­trac­ten, het een sig­naal kan zijn dat ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger be­zig is aan zijn laat­ste sei­zoen in Lon­den. On­der lei­ding van de Fran­se trai­ner wor­den der­ge­lij­ke sa­la­ris­sen op dit mo­ment na­me­lijk niet be­taald. (VZ)

Ster­spe­lers Me­sut Özil (r) en Alexis Sán­chez (l) van Ar­sen­al heb­ben een ho­ge sa­la­ris­eis ge­steld aan de club. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.