Sch­weinst­ei­ger is wel­kom in de VS

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger is bij Man­ches­ter Uni­ted op een zij­spoor be­land. De 32-ja­ri­ge mid­den­vel­der is niet meer wel­kom bij de hoofd­macht en het moet raar lopen wil de we­reld­kam­pi­oen in ja­nu­a­ri of ko­men­de zo­mer niet ver­trek­ken. In de Ver­e­nig­de Sta­ten staan ze Sch­weinst­ei­ger met open armen op te wach­ten. “Na­tuur­lijk vol­gen we de si­tu­a­tie van Sch­weinst­ei­ger op de voet”, zegt Ma­jor Le­a­gue Soc­cer-baas Don Gar­ber. “Hij is een oude be­ken­de van de Ver­e­nig­de Sta­ten. Op het WK van 2014 speel­de hij met Duits­land nog te­gen Ne­der­land en in dat jaar speel­de hij met Bay­ern Mün­chen ook te­gen de Ma­jor Le­a­gue All-Stars. We zou­den Bas­ti­an met open armen ver­wel­ko­men”, gaat de be­stuur­der ver­der. “Hij zou een lei­der zijn voor de jon­ge spe­lers die we heb­ben in de Ver­e­nig­de Sta­ten.” Eer­der werd be­kend dat FC Dal­las graag za­ken wil doen met de mid­den­vel­der. “Hij is een ge­wel­di­ge speler, ik heb veel be­won­de­ring voor hem”, al­dus Dal­las-voor­zit­ter Dan Hunt on­langs. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.