Ben­ze­ma gauw be­schik­baar voor Frankrijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ka­rim Ben­ze­ma wordt mo­ge­lijk weer in ge­na­de aan­ge­no­men bij de na­ti­o­na­le ploeg van Frankrijk. Ben­ze­ma speel­de een rol in de af­fai­re rond Ma­thieu Val­bue­na, die werd af­ge­perst om een seksta­pe. Ben­ze­ma mis­te het EK in ei­gen land, maar No­ël Le Graet (voor­zit­ter van de Fran­se voet­bal­bond) staat open voor een te­rug­keer.

“Ik heb er een he­kel aan om men­sen voor al­tijd te straf­fen, hij is op­roep­baar”, legt Le Graet uit aan Le Fi­ga­ro. “De zaak is nog steeds be­zig. Per­soon­lijk vind ik dat het al­le­maal erg lang duurt, maar zo gaat dat met jus­ti­tie. Wij hou­den van de speler. Hij heeft bin­nen het elf­tal nooit voor pro­ble­men ge­zorgd.” Bondscoach Di­dier De­schamps zei ech­ter dat hij nog niet na­denkt over een te­rug­keer van de spits van Re­al Ma­drid. “Wat spe­lers zeggen, ver­an­dert niets aan wat ik denk of doe. Ik ver­wacht niets van hem en ook de an­de­re spe­lers niet.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.