Ge­ne­lia Deshmukh open voor comeback

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ge­sug­ge­reerd werd dat Ge­ne­lia D’Sou­za Deshmukh bin­nen­kort een comeback op het wit­te doek gaat ma­ken. De ac­tri­ce, die moe­der is van twee kin­de­ren, wil naar ver­luidt door­gaan met haar ac­teer­car­ri­è­re. Ge­ne­lia sprak hier­over bij de lan­ce­ring van Baby Do­ve en ver­tel­de aan TOI, “Ik zou dank­baar zijn om nu in een film te spe­len. Als ik ze­ker er­van ben dat het script goed is, ga ik het doen. Ik zal te­rug­ko­men. Ik heb geen haast. In mijn le­ven neem ik al­tijd de tijd om mijn be­slui­ten te ma­ken.” Ze voeg­de hier­aan toe: “Wan­neer er iets is, dat me boeit en goed ge­noeg is, ga ik het ze­ker grij­pen. Ik heb nooit ge­zegd dat ik te­rug aan het werk ga. Na­dat ik trouw­de, wil­de ik een pau­ze voor een tijd­je aan­ge­zien ik 12 jaar heel hard ge­werkt heb.” Ge­ne­lia is blij dat Bol­ly­wood ac­tri­ces ac­cep­teert die moe­der zijn. “Na het moe­der­schap moet een vrouw geen ob­sta­kels heb­ben. Ik neem mijn kin­de­ren ge­woon naar de film­sets met mij mee wan­neer het no­dig is. Dus dat is een goe­de zaak in de film­in­du­strie. Te­gen­woor­dig zijn er zo veel moeders die een baan heb­ben.” Ri­teish en Ge­ne­lia ken­nen el­kaar sinds 2003, van­af de op­na­mes van hun eer­ste film sa­men La­ter speel­de het echt­paar in een an­de­re film

Het duo trouw­de in 2012 en kreeg zijn eer­ste kind op 25 no­vem­ber vo­rig jaar.

Me­ri Kasam.

Te­re Naal Lo­ve Ho Gaya.

(me­dia247.co.uk / fo­to: fil­mita­d­ka.in)

Tu­j­he

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.