UBS ver­hoogt koers­doel Sol­vay

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BA­ZEL - UBS heeft gis­te­ren het koers­doel voor Sol­vay ver­hoogd van 79,00 naar 86,00 eu­ro, maar hand­haaf­de het Ver­ko­pen ad­vies. Ana­lis­ten van UBS ver­wach­ten dat het che­mie­be­drijf on­der­maats zal blij­ven pres­te­ren ten op­zich­te van de con­cur­ren­tie en con­sta­te­ren on­der meer een ver­tra­ging in de eind­mark­ten. De re­cen­te over­na­me van Cy­tec zal vol­gens UBS niet re­sul­te­ren in een om­me­keer. Het ver­hoog­de koers­doel weer­spie­gelt de in­schat­ting van de toe­kom­sti­ge kas­stroom en de som der de­len. Op ba­sis van het ver­mo­gen om kas­stroom te ge­ne­re­ren, be­oor­deel­den de ana­lis­ten van UBS het aan­deel ove­ri­gens nog als te duur. Het aan­deel Sol­vay no­teer­de gis­te­ren op een groe­ne beurs 0,1 pro­cent ho­ger op 103,60 eu­ro. (Beurs­dui­vel)

(Zie ook: www.open­ba­re­ver­ko­pings­ur.com).

de te Par’bo ge­ves­tig­de naam­lo­ze ven­noot­schap “PORTE DE PLAZA N.V.”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.