Gas­ci­lin­der ex­plo­deert bij wo­ning­brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een gas­ci­lin­der is gis­ter­och­tend geex­plo­deerd bij een wo­ning­brand aan de Amaado­weg in Djan­ka­k­ond­re in het dis­trict Bro­ko­p­on­do. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de mel­ding om 03.55 uur bin­nen­kwam, waar­na de brand­weer­lie­den bin­nen twee mi­nu­ten uit­ruk­ten. Vol­gens hem was de brand­weer bin­nen vijf mi­nu­ten op de plaats, om­dat de brand­weer­hulp­post van Browns­weg niet ver ligt. De brand­weer van Browns­weg kreeg het be­richt van de brand van col­le­ga’s aan de Ge­me­n­e­lands­weg. Ter plaat­se bleek dat het huis af­ge­brand was. Er was nie­mand ten tij­de van de brand in de wo­ning. De brand­weer heeft nie­mand aan­ge­trof­fen. De wo­ning met in­boe­del is af­ge­brand. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. De brand­weer heeft een gas­ci­lin­der van 20 lbs uit de wo­ning ge­haald, maar een an­de­re gas­ci­lin­der van 28 lbs ex­plo­deer­de. Het is niet be­kend of het huis ver­ze­kerd was. In de ga­ra­ge stond een au­to die niet in rij­den­de staat ver­keer­de. Die au­to is ver­woest. Een schuif­raam van een be­len­dend pand is ge­spron­gen. De krant ver­neemt van bron­nen dat de wo­ning van de va­der van een jon­ge­man is, die re­cent een an­der zou heb­ben dood­ge­sto­ken. Het ver­moe­den be­staat dat het om brand­stich­ting gaat, maar dat is nog niet dui­de­lijk. De po­li­tie on­der­zoekt de oor­zaak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.