AC MIlAn vEstIGt nE­GA­tIEF rE­CorD

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Sil­vio Ber­lus­co­ni is be­zig aan zijn laat­ste jaar bij AC Milan en de flam­boy­an­te ei­ge­naar pakt ook nog met­een een nieuw ne­ga­tief club­re­cord mee. I Ros­so­ne­ri ver­koch­ten dit sei­zoen slechts een dik­ke twaalf­dui­zend sei­zoen­kaar­ten, het laag­ste aan­tal sinds het sei­zoen 1981-82, zo weet La Gaz­zet­ta del­lo Sport. Ter ver­ge­lij­king: Hee­ren­veen heeft bij­voor­beeld vijf­tien­dui­zend sei­zoen­kaart­hou­ders. De twaalf­dui­zend is een nieuw diep­te­punt ten op­zich­te van vo­rig sei­zoen, toen Milan nog ruim ne­gen­tien­dui­zend sei­zoen­kaart­hou­ders mocht ver­wel­ko­men. De club ken­de zijn hoog­te­punt in het sei­zoen 1992-93, toen er bij­na 72.000 sei­zoen­kaar­ten wer­den ver­kocht. Milan heeft de laat­ste tien jaar so­wie­so te ma­ken met een da­len­de lijn: het aan­tal sei­zoen­kaart­hou­ders nam in die tijd met 65,8 pro­cent af. De Ita­li­aan­se krant schrijft dat het sei­zoen­kaart­pro­bleem niet al­leen een eco­no­mi­sche aard heeft, maar ook slecht is voor het ima­go van de club. De nieu­we Chi­ne­se ei­ge­na­ren heb­ben eer­der al la­ten we­ten dat zij niet ze­ker we­ten of zij het San Si­ro gron­dig wil­len ver­bou­wen of een heel nieuw stadion uit de grond wil­len stam­pen. Een van de pri­o­ri­tei­ten is in ie­der ge­val om Milan weer mee te la­ten doen om de prij­zen en zo de fans weer te­rug te lok­ken. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.