Ar­gen­ti­nië blijft pun­ten mor­sen in WK-kwa­li­fi­ca­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­gen­ti­nië heeft weer pun­ten ver­speeld in de Zuid-Ame­ri­kaan­se kwa­li­fi­ca­tie­reeks voor het WK van 2018. Zon­der de ge­bles­seer­de Li­o­nel Mes­si werd in de uit­wed­strijd te­gen Pe­ru, net als vo­ri­ge maand in en te­gen Ve­ne­zu­e­la, met 2-2 ge­lijk­ge­speeld. Ver­de­di­ger Ra­mi­ro Fu­nes Mo­ri zet­te Ar­gen­ti­nië na vijf­tien mi­nu­ten op voor­sprong, maar hij ver­oor­zaak­te ook de pe­nal­ty waar­mee Chris­ti­an Cue­va zes mi­nu­ten voor tijd Pe­ru een punt be­zorg­de. Tus­sen­door had­den Pa­o­lo Gu­er­re­ro (1-1) en Gon­za­lo Hi­gu­aín (1-2) de an­de­re goals ge­maakt. Hal­ver­we­ge de kwa­li­fi­ca­tie­reeks gaat Urugu­ay, dat met 3-0 won van Ve­ne­zu­e­la, aan de lei­ding met ne­gen­tien pun­ten. Bra­zi­lië, dat Bo­li­via met 5-0 op­rol­de en daar­mee ook zijn der­de wed­strijd on­der de nieu­we bonds­coach Ti­te won, heeft een punt min­der. Ecu­a­dor, Co­lom­bia en Ar­gen­ti­nië heb­ben elk zes­tien pun­ten. De eer­ste vier van de groep gaan di­rect naar het WK en de num­mer vijf moet een play-off spe­len te­gen de win­naar van de vier­de kwa­li­fi­ca­tie­reeks in Oce­a­nië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.