Re­al Ma­drid maakt re­cord­cij­fers be­kend

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na pre­sen­teer­de en­ke­le maan­den ge­le­den de jaar­cij­fers over het sei­zoen 2015-16 en wist met een om­zet van 679 mil­joen eu­ro een we­reld­re­cord neer te zet­ten. De Ca­ta­la­nen moe­ten nu ech­ter voor­rang ge­ven aan aarts­ri­vaal Re­al Ma­drid, dat het op fi­nan­ci­eel ge­bied net iets be­ter heeft ge­daan.

Een klei­ne kant­te­ke­ning is wel dat Re­al de trans­fe­r­in­kom­sten niet mee­re­kent bij de om­zet en Bar­cel­o­na wel. De Ko­nink­lij­ke komt op een to­ta­le om­zet van 620 mil­joen eu­ro, ter­wijl Bar­ça mi­nus 67 mil­joen eu­ro aan ver­ko­pen een to­taal van 612 mil­joen kan over­leg­gen. Man­ches­ter Uni­ted volgt als num­mer drie op ge­pas­te af­stand met een om­zet van 570 mil­joen eu­ro. Re­al Ma­drid zag de in­kom­sten in het af­ge­lo­pen sei­zoen met acht pro­cent stij­gen in ver­hou­ding met het sei­zoen er­voor en het slaag­de er­in de schuld met hon­derd mil­joen eu­ro te ver­la­gen. De net­to­winst viel ook iets ho­ger uit dan in Bar­cel­o­na, zij het nipt: 30,3 mil­joen eu­ro te­gen­over 29 mil­joen eu­ro.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.