Kij­kers Qu­an­ti­co sterk ge­daald

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Priy­an­ka Cho­p­ra heeft het ver ge­schopt. Van Miss World naar Bol­ly­wood, ge­volgd door een suc­ces­vol­le over­stap naar Hol­ly­wood. Haar tv-se­rie Qu­an­ti­co werd een suc­ces en het twee­de sei­zoen werd een feit. Ech­ter, het lijkt er nu op dat de kijk­cij­fers voor dit sei­zoen be­hoor­lijk te­gen­val­len. Vol­gens een po­pu­lair Ame­ri­kaans dag­blad had de eer­ste af­le­ve­ring van het sei­zoen maar 3,6 mil­joen kij­kers. Dit is een da­ling van 49 pro­cent, wan­neer het wordt ver­ge­le­ken met de pre­mi­è­re van de se­rie. Ook de twee­de af­le­ve­ring bleef han­gen op zo’n 3,6 mil­joen kij­kers. Qu­an­ti­co moet zich­zelf staan­de hou­den te­gen­over con­cur­ren­ten

en Hou­se of Cards, die al­le­maal bin­nen het­zelf­de gen­re val­len. Moch­ten de kijk­cij­fers ver­der da­len, dan is er geen op­tie voor een der­de sei­zoen. Na haar suc­ces­sen in de In­di­a­se en­ter­tain­ment­in­du­strie, maak­te de ‘Bol­ly­wood’s de­si’ da­me een ac­tie­vol­le de­buut in de in­ter­na­ti­o­na­le fic­tie TV als Alex Par­rish, een FBI-re­kruut die een ver­dach­te wordt van de ter­ro­ris­ti­sche bom­aan­slag van Grand Cen­tral Sta­ti­on in New York.

/ foto: ze­man­ce­le­blegs.

How To Get Away with Mur­der (bol­ly­wood.nl com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.