Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne eer­ste gast op

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Re­a­li­ty tv-show Bigg Boss, die ge­pre­sen­teerd wordt door Sal­man Khan is he­le­maal klaar om te be­gin­nen met zijn 10e sei­zoen en hoe­wel de­ze keer er een twist zal zijn, lijkt het er­op dat nie­mand min­der dan Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne de eer­ste gast kan zijn. Vol­gens In­dia To­day, gaat Dee­pi­ka op de show ver­schij­nen om haar Hol­ly­wood de­buut­film xXx: The Re­turn of Xan­der Ca­ge te pro­mo­ten. Sal­man zal waar­schijn­lijk tij­dens de af­le­ve­ring van de show met Dee­pi­ka ac­te­ren en haar ver­ma­ken. Ge­sug­ge­reerd wordt dat de Pi­ku-ac­tri­ce en­ke­le films met Sal­man af­wees, om­dat ze een druk werk­sche­ma had. Een an­der re­den was dat ze het per­so­na­ge of de script niet boei­end vond. Het zal ze­ker in­te­res­sant zijn om te zien hoe de twee met el­kaar tij­dens de show gaan com­mu­ni­ce­ren. Er wordt ge­zegd dat Dee­pi­ka die van­af 5 no­vem­ber met de op­na­mes van Pad­ma­va­ti gaat be­gin­nen. Ran­veer speelt de rol van mee­do­gen­lo­ze Sul­tan Al­laud­din Khil­ji die ver­liefd wordt op Pad­ma­va­ti en haar on­be­ris­pe­lij­ke schoon­heid. Sha­hid gaat de rol van Pad­ma­va­ti’s echt­ge­noot Ra­ja Ra­wal Ra­tan Singh uit­beel­den. Hij stond be­kend als een zwak­ke ko­ning die zijn ko­nink­rijk en zijn vrouw ver­liest aan Khil­ji. En na­tuur­lijk speelt Dee­pi­ka, Pad­ma­va­ti; het pu­bliek is nieuws­gie­rig naar haar rol (me­dia247.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.