Ame­ri­can Film In­sti­tu­te geeft oeu­vre­prijs aan Di­a­ne Ke­a­ton

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Di­a­ne Ke­a­ton ont­vangt vol­gend jaar van het Ame­ri­can Film In­sti­tu­te een Li­fe­ti­me Achie­ve­ment Award. De 70-ja­ri­ge Ke­a­ton wordt door de voor­zit­ter van het film­in­sti­tuut, dat een ge­re­nom­meer­de filmop­lei­ding be­heert en di­ver­se fes­ti­vals or­ga­ni­seert, ge­pre­zen om haar veel­zij­dig­heid. “Di­a­ne Ke­a­ton is één van de meest ge­lief­de ‘leading ladies’ van de Ame­ri­kaan­se film. On­ge­ë­ve­naard in haar kun­de in zo­wel dra­ma als co­me­dy, heeft ze de har­ten van de we­reld keer op keer ge­sto­len.” Het is de vijf­en­veer­tig­ste keer dat AFI de prijs uit­reikt. Af­ge­lo­pen jaar kreeg com­po­nist Jo­hn Wil­li­ams de award. Eer­de­re win­naars zijn on­der meer Alfred Hitch­cock, Mar­tin Scor­se­se, Bar­bra St­reisand, Ja­ne Fon­da en haar va­der Hen­ry en Ste­ven Spiel­berg.

(NU.nl/foto: ma­rie­clai­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.