Rus­sen schen­den Fins lucht­ruim

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FIN­LAND - Rus­si­sche ge­vechts­vlieg­tui­gen heb­ben bin­nen 24 uur twee keer het Fin­se lucht­ruim ge­schon­den. De twee­de keer zond de Fin­se lucht­macht zelf vlieg­tui­gen de lucht in, die het toe­stel iden­ti­fi­ceer­den als een Rus­si­sche SU-27.

Het Fin­se Mi­nis­te­rie van De­fen­sie ver­klaar­de gis­te­ren dat de Rus­si­sche ja­ger over de Bal­ti­sche Zee vloog. Eer­der op don­der­dag vloog een Rus­sisch ge­vechts­vlieg­tuig ge­du­ren­de een mi­nuut door het Fin­se lucht­ruim. Er werd door de Fin­nen so­wie­so veel ac­ti­vi­teit van de lucht­macht van hun buur bo­ven de Bal­ti­sche Zee ge­me­ten. Het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van De­fen­sie ont­ken­de de aan­tij­ging. “Al­le vluch­ten die op 6 en 7 ok­to­ber bo­ven de Fin­se Golf, een deel van de Bal­ti­sche Zee, zijn uit­ge­voerd, von­den plaats bo­ven neu­traal wa­ter”, al­dus een ver­kla­ring. De Fin­se na­ti­o­na­le grens­be­wa­king on­der­zoekt de ge­mel­de in­ci­den­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.