Hech­te di­plo­ma­tie­ke band

Times of Suriname - - ENGELS -

Maar even te­rug naar de di­plo­ma­tie­ke band tus­sen Su­ri­na­me en de Volks­re­pu­bliek Chi­na. Vo­ri­ge week don­der­dag is een spe­ci­a­le re­cep­tie ge­hou­den op de re­si­den­tie van de nieuw­bak­ken Chi­ne­se am­bas­sa­deur Zhang Jinxi­ong. Dit ter ge­le­gen­heid van de 67ste ver­jaar­dag van de Volks­re­pu­bliek Chi­na. De di­plo­maat leg­de in zijn speech de na­druk op de goe­de band die zijn land heeft met Su­ri­na­me. Prij­zens­waar­dig vond

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.